Aparaty mammograficzne

A+ A-
 

Wykaz aparatów mammograficznych

 

Wykaz uwzględnia jedynie pracownie, które funkcjonują w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia realizując Populacyjny, Przesiewowy Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (PPPWWRP). Tylko te pracownie podlegają kontrolom stąd znany jest ich stan wyposażenia oraz jakość wykonywania badań.

W województwie małopolskim funkcjonują jeszcze inne pracownie mammograficzne ale nie biorą udziału w PPPWWRP stąd nie podlegają szczegółowej kontroli. Trudno więc ocenic ich realną jakość.

 

Ostatnie pełne kontrole i audyty odbyły się w roku 2015  i objęły wszystkie pracownie biorące udział w PPPWWRP.  Te dane przekazujemy poniżej.

 

System kontroli pracowni mammograficznych jest wielostopniowy i obejmuje szereg aspektów.

 1. Aparat mammograficzny
  Sprawdzenie aparatu mammograficznego pod względem spełniania warunków technicznych zdefiniowanych przez zarządzenie nr 66/2007/DSOZ  Prezesa NFZ (zasady realizacji programu profilaktyki raka piersi – wyposażenie w aparaturę).  Ocena stanu technicznego mammografu jak również prowadzenia nadzoru serwisowego.
 1. Wyposażenie pracowni mammograficznej
  Sprawdzenie posiadania niezbędnego sprzętu (wywoływarka automatyczna, negatoskopy, sprzęt do kontroli jakości i inny). Ocena stanu technicznego a także prowadzenia nadzoru serwisowego.

 2. Kontrola jakości
  Ocena czy i jak prowadzona jest kontrola jakości wykonywanych badań mammograficznych. Ocena ta realizowana jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

 3. Audyt Kliniczny
  Każda pracownia mammograficzna realizująca PPWWRP ma obowiązek dostarczyć do Centralnego Ośrodka Koordynacyjnego w Warszawie zestaw zdjęć mammograficznych z  badań czterech pacjentek  uczestniczących w programie badań przesiewowych. Wszystkie zdjęcia przed przesłaniem do Warszawy są zabezpieczone w taki sposób aby nie można było ustalić ich źródła pochodzenia. Każde zdjęcie jest oceniane przez 3 niezależnych audytorów a następnie oblicza się średnią ocenę.

 4. Personel
  Ocena kwalifikacji zawodowych personelu  oraz odbytych szkoleń.

 

Wyniki szczegółowe

Kontrole pełne

 1. Pracownia mammograficzna w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków

  Aparat mammograficzny: Lorad M IV (Hologic), 2007 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w roku 2012.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 1. Pracownia mammograficzna w Szpitalu Powiatowym w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

  Aparat mammograficzny: Lorad M-IV (Lorad), 2009 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w roku 2012.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt  

 1. Pracownia mammograficzna w Miejskim Centrum Medycznym Sp. z o.o., 9 Maja 2, 32-590 Libiąż

  Aparat mammograficzny: Contour 2000 ( Bennet), 2000 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 2. Pracownia mammograficzna w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

  Aparat mammograficzny: Mammomat 1000 (Siemens), 2001 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 3.  Pracownia mammograficzna w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego Sp. z o.o. ul. Siemiradzkiego1, 31-137 Kraków

  Aparat mammograficzny: Lorad Affinity (Lorad), 2004 rok produkcji.
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 4. Pracownia mammograficzna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

  Aparat mammograficzny: Lorad Affinity (Lorad), 2007 rok produkcji      
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 5. Pracownia mammograficzna w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „OPTI-MED” Henryk Kaczmarek Pracownia Radiologiczna z Pracownią Mammografii  ul. Długosza 34, 33-300 Nowy Sącz

  Aparat mammograficzny: Mammomat 3000 (Siemens), 2005 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 6. Pracownia mammograficzna w Specjalistycznym Centrum Diagnostyczno-Zabiegowym „Medicina” Sp. z o. o. ul. Grzegórzecka 67 C, 31-559 Kraków

  Aparat mammograficzny: Mammomat 3000 Nova (Siemens), 2007 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 7. Pracownia mammograficzna w Specjalistycznym Centrum Diagnostyczno-Zabiegowym „Medicina” Sp. z o. o. ul. Barska 12, 31-560 Kraków

  Aparat mammograficzny: Mammomat 3000 Nova (Siemens), 2006 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 8. Pracownia mammograficzna w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Certus, ul. Drogowców 5, 32-400 Myślenice

  Aparat mammograficzny: Mammomat 3000 Nova (Siemens), 2004 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 9. Pracownia mammograficzna w Centrum Medycznym Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50A, 31-202 Kraków

  Aparat mammograficzny: Mammomat 3000  Nova (Siemens), 2007 rok produkcji
  Aparat  nr 1 zainstalowany  w mammobusie.
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli negatywny. Zgłoszono usunięcie nieprawidłowości.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 10. Pracownia mammograficzna w Centrum Medycznym Maszachaba sp. z o.o. ul. Prądnicka 50A, 31-202 Kraków

  Aparat mammograficzny: Mammomat 3000  Nova (Siemens), 2006 rok produkcji
  Aparat  nr 2 zainstalowany w mammobusie
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli negatywny. Zgłoszono usunięcie nieprawidłowości.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt 

 11. Pracownia mammograficzna w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Kraków-Południe; ul. Szwedzka 27, 30-315 Kraków

  Aparat mammograficzny: Mammomat 3000 Nova (Siemens), 2009 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 12. Pracownia mammograficzna w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej ,ul. Szpitalna 1, 32-200 Dąbrowa Tarnowska

  Aparat mammograficzny: Alpha Ralpha RT GE, 2009 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 13. Pracownia mammograficzna w Diagammed Sp. z o.o. w Krakowie, ul Wiślna 9/2, 31-007 Kraków

  Aparat mammograficzny: Sophie Classic (Planmed), 2007 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli negatywny. Zgłoszono usunięcie nieprawidłowości.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 14. Pracownia mammograficzna w NZOZ Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie, ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków

  Aparat mammograficzny: Mammomat 1000 Nova  (Siemens), 2008 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 15. Pracownia mammograficzna w ZZOZ w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim

  Aparat mammograficzny: Senograph 800T (GE), 2003 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 16. Pracownia mammograficzna w NZOZ Polikmed, ul. Garncarska 1/7, 31-115 Kraków 

  Aparat mammograficzny: Mammomat 3000 Nova (Siemens), 2009 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 17. Pracownia mammograficzna w NZOZ Serce Sercu w Skawinie, ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina

  Aparat mammograficzny: Sophie Classic (Planmed), 2005 rok produkcji
  Aparat zainstalowany w mammobusie
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 18. Pracownia mammograficzna w NZOZ Serce Sercu w Mogilanach, ul. Św. Bartłomieja Apostoła 21, 32-031 Mogilany.
  Aparat mammograficzny: Sophie Classic (Planmed), 2006 rok produkcji
  Aparat zainstalowany w mammobusie
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 19. Pracownia mammograficzna w Zakładzie Rentgena i USG Wyrobek Spółka Jawna, Smoleńsk 25A/2, 30-835 Kraków

  Aparat mammograficzny: Mammomat 3000 Nova (Siemens), 2005 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 20. Pracownia mammograficzna w Zakładzie Rentgena i USG Wyrobek Spółka Jawna, Teligi 8, 31-108 Kraków

  Aparat mammograficzny: Mammomat 3000 (Siemens),  rok produkcji brak danych
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli negatywny. Zgłoszono usunięcie nieprawidłowości.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 21. Pracownia mammograficzna w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzesku,Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

  Aparat mammograficzny: Lorad M IV (Hologic), 2010 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 22. Pracownia mammograficzna w NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne Remedium w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 13, 32-700 Bochnia

  Aparat mammograficzny: Senograph 800T  (GE), 2002 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 23. Pracownia mammograficzna w NZOZ lek. med. Stanisław Korpacki w Gorlicach, ul. Piekarska 1, 38-300 Gorlice

  Aparat mammograficzny (cyfrowy): Lilyum  (Metaltronica), 2006 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli negatywny.
  Wynik audytu klinicznego: niezaliczony audyt

 24. Pracownia mammograficzna w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

  Aparat mammograficzny ( cyfrowy): Lorad Selenia (Hologic), 2006 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 25. Pracownia mammograficzna w Mościckim Centrum Medycznym SPZOZ, ul. Kwiatkowskiego 15, 33-301 Tarnów

  Aparat mammograficzny: LORAD  M IV (Lorad), 2010 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 26. NZOZ Tarnowskie Centrum Diagnostyki Obrazowej, ul. Mościckiego 14, 33-100 Tarnów. Aparat zlokalizowany w Pracowni przy ul. Okrężnej4A w Tarnowie.

  Aparat mammograficzny: Planmed Sophie Classic Mobile, 2005 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 27. Pracownia mammograficzna NZOZ Złota Jesień, oś. Złota Jesień 3, 31-826 Kraków

  Aparat mammograficzny: Lorad   M IV(Hologic), 2011 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 28. Pracownia mammograficzna Szpital Specjalistyczny L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

  Aparat mammograficzny: Mammomat 3000 Nova (Siemens), 2000 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 29. NZOZ Spectra Medical, Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Scanmed Szpitalu św. Rafała, ul. Bochenka 12, 30-693 Kraków

  Aparat mammograficzny: Mammomat 3000 Nova (Siemens), 2009 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 30. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

  Aparat mammograficzny: Lorad   M IV(Hologic), 2009 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt

 31. Miejsko – Gminne Centrum Medyczne Wol-Med w Wolbromiu, ul. Skalska 22,32-340 Wolbrom

  Aparat mammograficzny: Lorad M IV (Hologic), 2010 rok produkcji
  Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
  Wynik kontroli pozytywny.
  Wynik audytu klinicznego: zaliczony audyt
 

 
 

 
Copyright © 2016