Radiologia Małopolska

Nasze sprawy HistoriaImprezyPracownie radiologiczneWyposazeniePrzepisyRadiologia w PolsceKontrola jakoœciKontrole z zakresu higieny radiacyjnej WOK - Rak piersi
PLTR Krakó LinkiKontakt

 

 

 

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W PRACOWNI RADIOLOGICZNEJ

Szkolenie związane z wprowadzaniem Systemu Zapewnienia Jakości (SZJ) składa się z części teoretycznej (wykłady) oraz praktycznej. Część praktyczną można odbyć zarówno przed jak i po części teoretycznej. Kolejność zaliczania poszczególnych części jest dowolna.
Szkolenia prowadzone są pod nadzorem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR) w oparciu o Sekcje Inżynierii Medycznej PLTR. Uczestnicy otrzymują dyplomy PLTR z kolejnymi numerami, wprowadzanymi do bazy danych. Tylko takie szkolenia honorowane są przez PLTR i konsultantów ds. radiologii-diagnostyki obrazowej.
W województwie Małopolskim szkolenia prowadzone są od kilku lat w oparciu o Katedrę Radiologii Collegium Medicum UJ. Szkolenia teoretyczne prowadzone są raz lub dwa razy w roku a praktyczne w zależności od napływających zgłoszeń.
Zespół szkolący, pracujący w Katedrze Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego od listopada 2005 posiada, jako drugi w Polsce, akredytację PLTR.

Więcej informacji na temat Systemu Zapewnienia Jakości w Polsce znajduje się także na stronie www.kontrola.pl


1. INFORMACJE O CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ
Część praktyczna (etap drugi) to dwudniowe ćwiczenia, odbywające się w grupach maksymalnie 10-cio osobowych w Katedrze Radiologii CM UJ w Krakowie, zakończone egzaminem.
Po odbyciu obu części szkolenia i zaliczeniu egzaminu, uczestnicy otrzymują certyfikaty PLTR, potwierdzające zdobyte umiejętności.

KONTAKT
Kontakt z osobami prowadzącymi: (012) 424 73 95 lub 424 77 72
mgr inż.Barbara Sobiecka
mgr Justyna Kozub

MIEJSCE SZKOLENIA
Katedra Radiologii CM UJ w Krakowie
ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków, sala nr 13 naprzeciwko sekretariatu, na parterze.
Bardzo prosimy o przygotowanie na kurs następujących danych: dokładna nazwa i adres miejsca pracy, nr NIP (do wystawienia faktury), informacje na temat miejsca i daty odbytej części teoretycznej kursu.

DOJAZD DO KATEDRY RADIOLOGII CMUJ
Z dworca PKP/PKS Kraków Główny, pieszo ok. 10 min w kierunku Ronda Mogilskiego lub tramwajem nr 4, 5, 10, 13, 14, 15 (jeden przystanek - za Białym Domkiem, należy wysiąść na ul. Lubicz i podejść ul. Strzelecką ok. 250m)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Zajęcia odbywają się w terminach wtorek - środa oraz środa - czwartek
grupy wtorkowo-środowe
wtorek
- początek zajęć - godz. 10.30
- zakończenie zajęć ok. 19.30
środa
- początek zajęć (egzamin) - godz. 9.00 (do ustalenia, najpóźniej od 09.00)
- zakończenie szkolenia ok. 12.00
grupy środowo-czwartkowe
środa
- początek zajęć - godz. 12.00
- zakończenie zajęć ok. 20.30
czwartek
- początek zajęć (egzamin) - godz. 9.00 (do ustalenia - najpóźniej do 09.00)
- zakończenie szkolenia ok. 12.00

TERMINY SZKOLEŃ
Szkolenia praktyczne organizowane są regularnie od stycznia 2007 w miarę zgłoszeń.

KOSZTY
Koszt etapu 2 wynosi 300,-PLN od osoby (szkolenie, egzamin, materiały szkoleniowe, poczęstunek).
Cena nie zawiera kosztów noclegów.
Wpłatę należy przekazać na konto bankowe firmy EKO-TOURIST, najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu oraz danych koniecznych do wystawienia faktury VAT.
EKO-TOURIST sp. z o.o
ul. Radziwiłłowska 21/4
31-026 Kraków
NIP: 676-007-74-19
BPH-PBK S.A oddział w Krakowie
03 1060 0076 0000 3200 0046 9161
z dopiskiem: "szkolenie SZJ?
Opłatę można również przekazać gotówką bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

NOCLEGI
Noclegi uczestnicy załatwiają we własnym zakresie.
Sugerujemy następujące warianty:
WARIANT 1
Dom Studium Podyplomowego
ul. Grzegórzecka 20
tel.:(12) 421-14-54, 424-72-90, 421-92-91
Łazienka wspólna dla segmentu składającego się z dwóch pokoi.
Zaletą jest bliskość "hotelu" od miejsca szkolenia - 5 min spacerem.
Od godziny 8.00 w budynku czynna jest jadłodajnia.
WARIANT 2
Hotel Batory***
ul. Sołtyka 19 / róg ul. Łazarza
Zaletą jest bliskość hotelu od miejsca szkolenia - 10 min spacerem.
http://www.hotelbatory.pl/
WARIANT 3
Hotel Chopin***
ul. Przy Rondzie 2
Zaletą jest bliskość hotelu od miejsca szkolenia - 10 min spacerem.
www.hotelchopin.com
Inne propozycje:
www.noce.pl www.hotelewkrakowie.pl

2. INFORMACJE O CZĘŚĆI TEORETYCZNEJ DLA TECHNIKÓW RTG

Katedra Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący dla Programu Profilaktyki Raka Piersi

zaprasza techników RTG na część teoretyczną kursu

"System zapewnienia jakości w pracowni radiologicznej"

Termin: 15-16.09.2008

Miejsce: Katedra Radiologii Collegium Medium UJ (ul.Kopernika 19, Kraków)

Noclegi uczestnicy załatwiają we własnym zakresie.

Zgłoszenia na kurs prosimy przesyłać do Katedry Radiologii CMUJ (ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków , tel 012 424 7761, fax 012 424 7391) lub email: radiologia@su.krakow.pl (z dopiskiem w tytule kurs tech)

Dla techników rtg odbędzie się - także w Krakowie - część praktyczna kursu; terminy zostaną ustalone w trakcie kursu teoretycznego.


Program ramowy

I dzień (piątek)
09:00 - 19:00 zajęcia z przerwą obiadową
II dzień (sobota)
09:00 - 14:00 zajęcia

Tematyka wykładów

1. Fizyczne podstawy promieniowania
2. Budowa rentgenowskiej aparatury diagnostycznej
3. Techniczne aspekty zapewnienia jakości obrazowania
4. Sterowanie procesem obróbki chemicznej błon rentgenowskich
5. Technika mammograficzna
6. Metody statystyczne
7. Rola technika elektroradiologii
8. Analiza błędów i kryteria jakości
9. Testowanie aparatury diagnostycznej
10. Perspektywy rozwoju radiologicznych metod obrazowania
11. Specjalne metody obrazowania
12. Aktualny stan prawny

KARTA ZGŁOSZENIOWA
(prosimy wypełnić dużymi drukowanymi literami)

Kurs dla techników elektroradiologii z zakresu kontroli jakości


Nazwisko i imię


Nazwa zakładu pracy


Adres zakładu pracy


Adres korespondencyjny


E-mail


Tel/fax (z nr kierunkowym)


3. INFORMACJE O CZĘŚCI TEORETYCZNEJ DLA LEKARZY RADIOLOGÓW

Katedra Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wojewódzki Ośrodek Koordynujący dla Programu Profilaktyki Raka Piersizaprasza lekarzy radiologów na kurs
" System zapewnienia jakości w pracowni radiologicznej”

Termin: 22.09 -23.09.2007
(14 punktów dydaktycznych)

W zamierzeniu kurs bezpłatny (tylko dla radiologów z województwa małopolskiego)

Noclegi uczestnicy załatwiają we własnym zakresie.

Zgłoszenia na kurs prosimy przesyłać do Katedry Radiologii CMUJ
(ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków , tel 012 424 7761, fax 012 424 7391)
lub email: radiologia@su.krakow.pl (z dopiskiem w tytule kurs lek)


Program ramowy

I dzień (sobota)
09:00 - 19:00 zajęcia z przerwą obiadową
II dzień (niedziela)
09:00 - 15:00 zajęcia

Tematyka wykładów

1. Świadomość systemu zapewnienia jakości (1 godz)
2. System zapewnienia jakości w medycynie (1 godz)
3. Wdrażanie systemu zapewnienia jakości - proces zmiany i zarządzanie zmianą (1,5 godz)
4. Dokumentacja systemu + ćwiczenia (2 godz)
5. Grupowe rozwiązywanie problemów + ćwiczenia (1,5 godz)
6. Kryteria jakości - procedury i obrazy + praca w zespołach (3 godz)
7. Narzędzia statystyczne i analiza zdjęć odrzuconych + ćwiczenia (2 godz)
8. Przegląd testów kontrolnych (1 godz)
9. Aktualny stan prawny (1 godz)

KARTA ZGŁOSZENIOWA
(prosimy wypełnić dużymi drukowanymi literami)

Kurs dla lekarzy radiologów z zakresu kontroli jakości

Nazwisko i imię


Nazwa zakładu pracy


Adres zakładu pracy


Adres korespondencyjny


E-mail


Tel/fax (z nr kierunkowym)


4. INFORMACJE O CZĘŚCI TEORETYCZNEJ DLA LEKARZY RADIOLOGÓW I TECHNIKÓW RTG

Katedra Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący dla Programu Profilaktyki Raka Piersi

zaprasza lekarzy-radiologów i techników RTG na kurs

"Prowadzenie dokumentacji Programu Zapewnienia Jakości”

Termin: 23 - 24.09.2007

Miejsce: Katedra Radiologii Collegium Medium UJ (ul.Kopernika 19, Kraków)

Kurs ma na celu pomóc w tworzeniu i prowadzeniu dokumentacji Programu Zapewnienia Jakości. Przeznaczony jest dla lekarzy-radiologów techników RTG (optymalnie w kursie powinny brać zespoły złożone z lekarza i technika reprezentujących poszczególne pracownie RTG), którzy odbyli już wcześniejsze kursy z zakresu Systemu Zapewnienia Jakości.

Koszt kursu: dla lekarzy i techników województwa małopolskiego - 100 zł na osobę, (dla osób spoza województwa małopolskiego 400 zł).

Noclegi uczestnicy załatwiają we własnym zakresie.

Zgłoszenia na kurs prosimy przesyłać do Katedry Radiologii CMUJ
(ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków , tel 012 424 7761, fax 012 424 7391)
lub email: radiologia@su.krakow.pl (z dopiskiem w tytule dokument)

Program ramowy

I dzień (niedziela)
15:00 - 19:00 zajęcia teoretyczne
II dzień (poniedziałek)
09:00 - 14:00 zajęcia praktyczne

Tematyka zajęć

13. Omówienie zasad prowadzenia dokumentacji
14. Omówienie Księgi Jakości
15. Omówienie problemów związanych z poufnością informacji
16. Porządkowanie i tworzenie dokumentacji - zajęcia praktyczne

KARTA ZGŁOSZENIOWA
(prosimy wypełnić dużymi drukowanymi literami)

Kurs prowadzenia dokumentacji
Programu Zapewnienia Jakości
(prosimy wypełnić osobne zgłoszenie dla lekarza i technika)

Nazwisko i imię


Nazwa zakładu pracy


Adres zakładu pracy


Adres korespondencyjny


E-mail


Tel/fax (z nr kierunkowym)

 

Kaila Studio