Czasy oczekiwania na badania obrazowej

A+ A-
 

Kanadyjskie Towarzystwo Lekarskie (Canadian Medical Association) we współpracy z towarzystwami radiologicznym, onkologicznym, okulistycznym, kardiologicznymi, ortopedycznym oraz medycyny nuklearnej zawiązały sojusz pod nazwą WAIT TIME ALIANCE OF CANADA. Opracowano, oparte na dowodach (evidence based) oraz praktyce klinicznej maksymalne limity czasu oczekiwania na wybrane świadczenia zdrowotne. Wstępne wyniki pracy podano w kwietniu 2005 w raporcie "No more time to wait: towards banchmarks and best practises in wait time management" (www.cma.ca).
Maksymalny, dopuszczalny czas oczekiwania na świadczenia podzielono na trzy kategorie:

- nagłe (bezpośrednie zagrożenia życia lub funkcjonowania narządu)
- pilne
- rutynowe

W odniesieniu do diagnostyki obrazowej zalecania są następujące:

  • przypadki nagłe - 24 godz.
  • przypadki pilne - 7 dni
  • pozostałe przypadki - 30 dni


 
 

 
Copyright © 2016