KOMUNIKAT - wybór pracowni TK i MR przez pacjenta

A+ A-
 

Do NFZ oraz do wojewódzkiego konsultanta ds. radiologii-diagnostyki obrazowej wpłynęła spora liczba skarg związanych ze sposobem kierowania pacjentów na badania obrazowe współfinansowane.

 

Problem polega na tym, że niektórzy kierujący lekarze starają się zmusić pacjentów do wykonywania badań w konkretnych, wybranych przez siebie placówkach tłumacząc, że "mają podpisane odpowiednie porozumienia". Co więcej, w sytuacji gdy pacjent wykona badanie w wybranej przez siebie pracowni, odmawiają wypłacania wynikającej z tego powodu należności.
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia wydał w tej sprawie stosowny komunikat.

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZENIA PRAWA WYBORU PRZEZ PACJENTA ŚWIADCZENIODAWCY, WYKONUJĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE AOS, W SZCZEGÓLNOŚCI TK I MR

Szanowni Państwo,

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie w związku ze skargami pacjentów, przypomina wszystkim świadczeniodawcom, że zgodnie z art. 29 "Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych", świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z powyższym wskazywanie pacjentom wybranych placówek lub umieszczanie na skierowaniu, nazwy placówki, do której ma się udać pacjent w celu wykonania badania diagnostycznego lub uzyskania porady jest naruszeniem przepisów cytowanej ustawy i zawartej umowy z NFZ.

Szczególnie zwracamy uwagę tych z Państwa, którzy w procesie leczenia i diagnozowania pacjenta zlecają wykonanie badań TK i MR.

Równocześnie przypominamy świadczeniodawcom wykonującym badania w zakresie TK i MR, że niezgodne z prawem jest uzależnienie wykonanie badania od posiadania przez pacjenta skierowania ze wskazaniem z nazwy pracowni wykonującej badanie. 
 

 
Copyright © 2016